Certifiering och fyren vägleder oss hela vägen fram till mål Certifiering och fyren vägleder oss hela vägen fram till mål

Certifiering och ISO standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 som innefattar Kvalitetscertifiering  Miljöcertifiering samt Arbetsmiljöcertifiering.  Med vår långa erfarenhet får du hjälp med  framtagning av system för certifiering av Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Med detta följer att  du även kan få hjälp med företagets interna revisioner, ledningens genomgång, laguppdateringar, miljöaspekter, felutredningar rådgivning. Med ISO certifiering får du också ett kvitto på att du uppfyller alla lagar och krav vilken också ger din kund trygghet i att anlita ditt företag.

 

Processrelaterade problemlösningar
Förutom ISO standarderna hjälper vi även många företag med allehanda problemlösningar relaterade till ditt företags processer. Vi har bred erfarenhet inom många områden!
Ring oss för en kostnadsfri diskussion. Se våra >>Erfarenhetsområden

Tänk På!
Uppdaterad: 2018-10-17

Just nu har vi många förfrågningar om att utarbeta Kvalitets och Miljösystem enligt ISO9001:2015 och 14001:2015 och att uppgradera OHSAS 18001:2007 till ISO 45001:2018, vi arbetar nu med några företag, och önskar nya kunder välkomna! 

Inom företaget har vi en godkänd 3:e parts revisor för alla 3 standarderna som har en lång erfarenhet från industrin se erfarenhetsområden.

Arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 heter ISO 45001 den kom ut i mitten av februari 2018 och har samma struktur som ISO 9001 och ISO 14001. 
OHSAS upphör att gälla den 28 Februari 2021.

Varsågod! 5 enkla tips på vad du bör tänka på vid en certifiering

Allt är lätt nät man kan, låt oss visa vägen till målet. Allt är lätt nät man kan, låt oss visa vägen till målet.

1. Utforma systemet och arbetssättet på det sätt ni vill arbeta inte som konsulten vill arbeta

2. Gör systemet/systemen så enkla som möjligt, då har det stora förutsättningar att bli en naturlig del i det dagliga arbetet

3. Ett vanligt misstag är att man skriver mycket och detaljerat, här kan vi vägleda så att bara krav och väsentligheter kommer med i beskrivningarna

4. Sträva alltid efter att ha Kvalitet, Miljö och arbetsmiljö i samma handbok det underlättar det vardagliga arbetet

5. Lyssna på hur personalen arbetar och hur de vill arbeta, då blir handboken en naturlig del i vardagsarbetet

Vill du ha en kostnadsfri rådgivning?

För oss är det viktigt att informera dig om vad ISO certifiering kan hjälpa dig och ditt företag med därför bjuder vi på en kostnadsfri rådgivning