Med ISO konsulterna får du erfarenhet från många olika branscher!

Vi certifierar inom följande brancher. Det gäller ISO 9000 ISO 14000 och ISO 18000

• Verkstadsindustri
• Bilindustri
• Flygindustri
• Plastindustri
• Ytbehandling, målning, värmebehandling, termisk sprutning, elektrolytisk behandling m.m.
• Offentlig förvaltning
• Transporter både persontransport och godstransport
• Felutredningar
• ISO/TS 16 949
• Träbearbetning
• Återvinning
• Bygg

Certifiering av flygmotor
En glad kvinna som ser certifiering som meningsfullt